MOSKEE ALRIDAA

BERICHTEN

LEZING DOOR USTADH IMRAN ANGULIA


Hedenmiddag werd een lezing gegeven in de Moskee HUZUR in de Ieperstraat 26 te Antwerpen Zuid door Sheikh Imran Angulia uit Singapore.

Echt de afwezigen hadden zoals altijd ongelijk. Niettegenstaande zijn jonge leeftijd wist hij zijn (gering publiek gedurende gans de lezing te boeien en te betrekken bij zijn uiteenzetting.

Hij is er in relatief korte tijdsspanne in geslaagd de liefde voor Allah(SWT) en zijn Profeet (SAS) los te weken uit zijn roestige zitting in onze harten en op te poetsen voor gebruik.

De Sheikh begon met de vraag te stellen hoe we dachten dichter bij Allah te komen . Hij haalde verschillende voorbeelden aan van zaken die onze gebeden en onze handelingen als onwettig maken en hierdoor ons verwijderen van Allah en de Islaam.(ipv ons dichterbij te brengen)

We moeten kennis verzamelen omtrent onze godsdienst en trachten deze in praktijk te brengen.Hoe gaan we deze kennis verzamelen ? Hierop gaf de Ustadh talrijke voorbeelden van geleerden die allen een impact hadden op de islam en de ontwikkeling ervan.

Woorden schieten mij tekort om zijn wijze uiteenzetting in detail te gaan weergeven. Punt is dat wij verplicht zijn om kennis te vergaren, en zeker de basiskennis om onze religie weer "halal" te maken. Alleen zo kunnen wij dichter bj Allah en zij Profeet komen.

Het is ook door deze kennis dat wij erin zullen slagen de huidige en veelvuldige aanvallen en beschimpingen door de vijanden van de Islam het hoofd kunnen bieden.

Hij haalde het voorbeeld van de veroveraar van Al Quds op de Kruisvaarders aan nl Salaheddin Al Ayyoubi die eerst bij zijn leermeester kennis was gaan opdoen alvorens de strijd (met succes)aan te vatten.

Ook werd veelvuldig de zegeningen en Baraka van Allah(SWT)aan zij die kennis zochten en hun leven in dienst stelden van Allah en zijn Profeet(SAS) in de schijnwerper geplaatst.