MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 4 december 2015 


 Etiquette van het Gsm gebruik 
   
Allah heeft de telefoon, in voorkomend geval de gsm ,als een gift aan de mensen geschonken. Het is daarom ook dat we deze met het nodige eerbied en protocol dienen te gebruiken en niet misbruiken. 
De imam heeft enkele belangrijke punten aangehaald welke we steeds in het oog dienen te houden  wanneer we gebruik maken van deze nieuwe technologie. 

1. Kies steeds het juiste tijdstip om iemand te bellen. Je gaat ook niet om middernacht bij iemand aanbellen aan zijn deur om te vragen hoe het ermee is. 

2. Wanneer je niet direct antwoord krijgt op je oproep niet blijven proberen ,drie maal bellen is voldoende , je weet nooit niet in welke toestand de opgeroepene zich bevindt. 

3.Start elk gesprek met Salaam Aleykoum, wanneer de ene dit niet doet, heeft de andere het recht om niet te antwoorden  

4.Gebruik je telefoon niet voor zinloze of onnodige gesprekken en hou deze zo kort mogelijk want anders is dit een verspilling. Hetzelfde geldt wanneer je iemands gsm mag gebruiken om te bellen, want het is verboden het bezit van een ander moslim te verspillen. 

5. Wanneer de gsm van iemand anders door omstandigheden onbewaakt achterblijft heb je niet het recht om deze te gaan doorsnuffelen. Zo wordt vermeden dat het privéleven van iemand te grabbel wordt gegooid op internet. Foto's  of  video's kunnen zo direct online gezet worden. 

6. Kies een gepaste beltoon en geen Koranrecitatie , want het kan zijn dat je op het toilet bent als je gebeld wordt en dan gaat een ayat gericiteerd worden op een niet toegelaten plaats. 

7 . Vraag steeds toestemming aan de beller alvorens-wanneer je in groep bent- het gesprek op luidspreker te zetten.
     Het kan zijn dat de beller het gesprek discreet wil houden en als je de luidspreker aanzet zonder zijn of haar toestemming     dan is dit een vorm van bedrog

8. verlies geen tijd door te surfen op onnutige sites, en zeker geen ontoelaatbare toestanden bezoeken. 

9.Bij het betreden van de moskee zet tenminste je gsm op stil of beter nog zet hem volledig af  
 
Alle bovenstaande tips en raadgevingen werden onderbouwd en gestaafd door Koran- en hadithteksten en Allah weet het best.