MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 18 december 2015


Onderwerp   Daden kunnen om bepaalde redenen niet aanvaardt worden door Allah(SWT)

 

Als moslim gaan we door het leven en proberen we zoveel mogelijk goed te doen en hassanaat te verdienen zodat wij hierdoor de tevredenheid van ALLAH swt kunnen winnen en het PARADIJS mogen binnentreden.

Er zijn bepaalde punten die ervoor kunnen zorgen dat onze daden in het algemeen niet aanvaardt worden bij Allah(SWT) en Ä—én van die punten is de vijandschap tussen de mensen.

Mensen die met elkaar ruzie maken en hierdoor de familiebanden en broederschapsbanden verbreken, hun daden worden niet aanvaard bij ALLAH swt totdat zij hun geschillen oplossen.

De daden worden op maandag en donderdag door de engelen gepresenteerd bij Allah(SWT) , dit is ook één van de redenen waarom onze geliefde Profeet (SAS) ook vastte op deze twee dagen .

Als er daden zijn van mensen die met elkaar ruzie hebben dan zegt Allah(SWT) , laat dat even opzij totdat zij terug met elkaar spreken.

Het is niet verkeerd om in discussie te treden met iemand of verschillende meningen te hebben , het is ook menselijk dat men fouten maakt, maar het is de kunst  dat je durft toe te geven dat je verkeerd bent.

Wij hebben in onze boeken vele voorbeelden van in de tijd van onze geliefde Profeet Mohammed vzmh en de metgezellen hoe zij met elkaar omgingen. Er was wederzijds respect, liefde, tolerantie en zij hadden de kracht  om toe te geven wanneer zij inzagen dat zij verkeerd waren.

 

Wat wij de dag van vandaag zien is dat heel veel  moslims hun aanbidding correct uitvoeren , maar dat er wel tekort geschoten  wordt in de omgang met anderen.

 

En ander punt waardoor iemands daden niet aanvaard worden is anderen onderdrukken. Men mag gewoon niemand onderdrukken, geen mens noch dier.

Als wij het even kort analyseren dan merken wij dat de punten die ervoor zorgen dat de daden niet aanvaard worden, onder de algemene omgangsnormen vallen.  

 

Het tweede deel van de preek ging over de geboorte van onze geliefde Profeet (SAS)

Wij zijn nu in de geboortemaand van de Profeet (SAS) Rabie'al awal en omdat hij als een barmartigheid voor de werelden is gezonden wordt dit herdacht. Wij moeten dit niet uitbundig vieren met feesten, nee wij moeten  zijn voorbeeld volgen dag in dag uit en niet 1 dag in het jaar.

 

De profeet (SAS) zei"Als jullie van ALLAH  houden volg mij en ALLAH  zal van jullie houden.

 

En Allah (SWT) weet het beter.