MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 22 oktober 2021


Kennismaking met de beginjaren  van PROFEET MOHAMMED vzmh

Aya quran:

“En Wij hebben jou (oh Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” (21 sourat al anbiyaa: 107).

De grote vreugde bij de moslims en de grote gunst voor de werelden is de dag waarin de profeet vzmh geboren werd en gezonden werd met de ware boodschap en als barmhartigheid.

Zwangerschap en geboorte

Toendat zijn moeder zwanger was van de profeet vzmh stierf zijn vader tijdens het zwangerschap waardoor dat hij vzmh als wees geboren werd.

Ibn sa’d heeft overgeleverd dat de moeder van Mohammed vzmh zei:

Toen hij werd geboren, was er een licht dat scheen vanuit mijn schaamstreek en de paleizen van Syrië verlichtte.

Mohammed vzmh is geboren in Mekka op een maandagmorgend op 9 of 12 rabi” al awwal in hetzelfde jaar als de gebeurtenis van de Olifant wat volgens de astroloog Mahmoed Pasja overeenkomt met 20 of 21 April 571 na Christus.

Tijdens de nacht van zijn geboorte verscheenden enkele grote tekenen maar er is wel onenigheid over deze overlevering.

Nl dat  1) de veertien galerijen van het paleis van Kisra (toen het machtigste land) scheurden en vielen naar beneden.

2) Het heilige vuur van de Magians in Iran, dat voor duizend jaar ongedoofd was doofde ineens uit

3) Enkele kerken aan het Sawa-meer zonken nee ren storten ineen.

4) De hemelen werden door de engelen bewaakt tegen de duivels die het nieuws brachten aan de waarzeggers.

Na de bevalling werd zijn grootvadere op de hoogte gebracht van het goede nieuws. Hij kwam vol blijdschap en nam hem vzmh mee naar de Ka’ba waar hij tot ALLAH swt ban en ALLAH swt dankte. Hij had ook zijn naam gekozen wat toen niet gebruikelijk was onder de arabieren. 

zoogmoeder

Het was de gewoonte onder de arabieren die in de stad woonden om hun kinderen weg te sturen naar beoeienen zoogmoeders zodat zij in de vrije en gezonde omgeving van de woestijn konden opgroeien.

De eerste zoogmoeder van de profeet saw was Thoejabah en de zoogmoeder van de profeet saw onder de bedoeienen was Halima a Sa’dia.

Tijdens zijn zoogperiode daalde Jibriel as nee ren scheurde zijn borstkas open en nam zijn hart eruit waaruit hij een boedprop haalde en zei dat was het stuk van de duivel in jou. Toen waste hij het met zamzam water in een gouden bassin.

Terug naar zijn moeder

Na deze gebeurtenis werd de profeet vzmh teruggebracht bij zijn moeder

Toen hij 6 jaar was overleed zijn moeder, en werd hij verder opgevoed door zijn grootvader die 2 jaar nadien ook overleed.

Nadien werd hij verder opgevoed door zijn oom Abdulmutalib.

Zijn oom dreef handel en op een moment nam hij de profeet saw op 12 jarige leeftijd mee op handelsreis naar Syrië.

Een rabbijn genaamd Bahira zag de tekenen ( vb zegel van het profeetschap onder zijn schouders) van profeetschap in Mohammed vzmh en adviseerde zijn oom om zijn neef terug te sturen naar Mekka

De oorlogen van heiligschennis

Oorlog van fujaar (profeet saw nam deel aan dit veldslag ) hij saw gaf de pijlen aan zijn ooms.

Profeet saw was 15 jaar toen hij deelnam aan deze veldslagen. Hij nam zelf de wapens niet tegen de tegenstanders maar raapte hun mijnen op en gaf deze aan zijn ooms.

Al Foedoel federatie

Aanleiding van dit verdrag was doordat een man van de Zoebaid clan als handelaar naar Mekka kwam en zijn artikelen verkocht aan Al Aas bin Wa il A Sahmy. De koper weigerde te betalen. Nadat hij op een heuveltop zijn beklag uitriep kwamen de verschillende clans bijeen om en vormden een federatie waarin zij een vergadering hielden en zo ervoor hadden gezorgd dat de verkoper zijn geld kreeg.

De eerste baan van Mohammed vzmh

In zijn jonge jaren werkte hij als herder en op 25 jarige leeftijd ging hij als handelaar naar Syrië voor Khadidjah.

Huwelijk met Khadijah :

Zijn goed gedrag zorgde ervoor dat Khadieja ra met hem wou trouwen en het huwelijk werd afgerond.

Het verbouwen van Al ka’ba en de kwestie van de bemiddeling :

Toendat de profeet 35 jaar was begonnen de qoeraijsh met het verbouwen van de ka’bah

Er was een meningsverschil om de zwarte steen te plaatsen tussen de verschillende leiders van de Qoeraijsh over wie de zwarte steen zou plaatsen  en dit kon leiden tot oorlog.

Een van de leiders Abou Oemaijjah ibn Moeghierah Al Makzoemi een voorstel dat en zie dat de eerste die het Heiligdom binnenkomt over dit punt mag beslissen en iedereen was hiermee akkoord.

 Met de wil van ALLAH swt was het de profeet vzmh die als eerste binnenkwam en iedereen was tevreden dat hij de beslissing mocht nemen.

Hij vzmh vroeg om een mantel die hij op de grond uitspreidde en plaatste de steen in het midden ervan. Hij vroeg aan de vertegenwoordigers van de verschillende clans om de steen gezamenlijk op te tillen. Toen die de juiste hoote bereikt had lede de Profeet vzmh de steen met zijn eigen handen op de juiste plaast. Zo zorgde  hij ervoor dat een oorlog kon vermeden worden.