MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 17 april 2020. (Corona periode)


Solidariteit in tijden van corona vanuit islamitisch standpunt

 

IN DE NAAM VAN ALLAH DE MEEST BARMHARTIGE DE GENADEVOLLE

ALLE LOF AAN ALLAH DE HEER DER WERELDEN

VREDE EN ZEGENINGEN ZIJN MET DE PROFEET, ZIJN FAMILIELEDEN EN VRIENDEN.

Beste broeders en zusters waar jullie ook zijn vrede en zegeningen zijn met jullie.

Ik vraag ALLAH de SUBLIEME, de HEER  van de verheven troon om deze test snel te doen opnemen en ons te doen behoren tot diegene die hiertegen beschermd worden (amien).

 

In deze tijden van corona spreken vele mensen over solidariteit en er wordt er veel georganiseerd door landen, organisaties en individuen om de zwakkeren van de maatschappij te helpen en te beschermen.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om te spreken over de sociale zekerheid in de islam.

In de islamitische wereld waren de metgezellen nl. de eerste generatie van de moslims  zeer vroeg begonnen met het ondersteunen van de zwakkeren in alle situaties. Het wordt ons ook zo aangeleerd om hulpvaardig  en vrijgevig te zijn tegenover de behoeftigen en de zwakkeren zonder onderscheid te maken tussen de mensen.

Een voorbeeld van solidariteit toen,was de boodschap van de bekende metgezel “Khalid ibn Walied” die  hij schreef naar de christenen van “Hira” : Hij schreef het volgende “ ik heb beslist om voor  iedere oudere die zwak is om nog enige vorm van arbeid te verrichten, of die getroffen werd door iedere vorm van tegenspoed of die door niemand geholpen wordt  onder jullie,  dat zij ondersteund worden door de staatskas van de moslims”. Hij deed dit in de tijd van de grote metgezel Abou bakr r.a. en andere grote metgezellen en niemand van de metgezellen had de daad van Khalid ibn Walid r.a. afgekeurd of was van een andere mening. Dat is dus de juiste ingesteldheid van de moslims en wat de Islam ons aanleert.

Omar ibn al Khataab (moge ALLAH swt tevreden zijn over hem) passeerde langs een joodse man die aan het bedelen was. Omar (r.a.) vroeg de joodse man naar zijn situatie waarop de man antwoordde dat hij door zijn ouderdom en armoede genoodzaakt was om te bedelen. Omar (RA)  nam hem mee naar de schatkamer van de moslims en gaf de opdracht aan de bediende  van de schatkamer om de oude man te voorzien in zijn behoeften  en gaf verder de opdracht dat andere lotgenoten op dezelfde manier gesteund dienden te  worden.

De overleveraar informeert verder dat de leider der gelovigen Omar “ra” iedere behoeftige, oudere of zwakkere steunde met het geld van de staatskas van de moslims zonder een onderscheid te maken of dat iemand moslim was of niet.

Sociale zekerheid in de islam is een algemene zekerheid die alle burgers ondersteund die binnen in de islamitische gemeenschap leven.

Het is absoluut niet toegestaan binnen de moslimgemeenschap  (net zoals het momenteel in Europa ook het geval is) om geen zorg te dragen voor iemand die in nood is aan voedsel, medicatie, gezondheidszorg of onderdak  .

De behoeftige burgers vallen onder de verantwoordelijkheid van de moslimleiders.

Toen dat Omar ibn al Khattaab vanuit het “shaam-gebied”  vertrok richting “ Al Jaabia”,  kwam hij onderweg een christelijk  volk tegen dat getroffen werd door de pest. Hij gaf de opdracht om de christenen te voorzien in hun voedsel en om aalmoezen te geven aan hen.

Imam a Nawawi ( moge ALLAH swt barmhartig zijn met hem)  schreef in zijn boek “Al minhaaj” dat het onderhouden van de zwakkeren en hen helpen hun zorgen weg te nemen, tot een verplichting ( fard kifaaya) valt  binnen de islamitische gemeenschap waarin de verantwoordelijkheid door enkele  personen genomen wordt, zoals vb de verantwoordelijken van de gemeenschap die instaan voor solidariteitswerken of  die het budget van de  staatskas beheren.

Maar als niemand de verantwoordelijkheid neemt om de zwakkeren te steunen dan is heel de gemeenschap hiervoor verantwoordelijk. In dit geval gaat het om het kleden van de naakten en het voeden van de hongerige.

De egyptische geleerde “Shams a Dien a Ramlie” schreef in zijn boek “nihaayat al mouhtaaj ila charhi l minhaaj”  Hij verduidelijkt in zijn boek hoe dat de behoeftigen moeten geholpen worden.

  • Hen voorzien van kledij, dat gepast is aan het seizoen. Vb men gaat geen T shirt geven aan iemand die een warme jas nodig heeft midden in de winter.
  • De behoeftige voorzien van een budget waarmij hij of zij zijn medische kosten en artsbezoek kan betalen.
  • Een bediende aanduiden die de nodige diensten kan bieden aan diegene die de hulp nodig hebben. (vb, verpleging aan huis)

 

 

De geleerde verduidelijkt dat de steun moet geboden worden aan iedere behoeftige zonder onderscheid te maken of het een moslim is of geen moslim.

 

Moge ALLAH ons deze les van nut  laten zijn. Moge ALLAH swt ons beschermen tegen deze ziekte en het snel doen opnemen en moge wij wakker worden van alle vormen van achteloosheid.

 

Vrede en zegeningen zij met jullie.