MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 10 april 2020. (CORONA PERIODE)


Oordeel over het verrichten van de bedevaart in uitzonderlijke tijden

IN DE NAAM VAN ALLAH DE MEEST BARMHARTIGE DE GENADEVOLLE

ALLE LOF AAN ALLAH DE HEER DER WERELDEN

VREDE EN ZEGENINGEN ZIJN MET DE PROFEET, ZIJN FAMILIELEDEN EN VRIENDEN

Beste broeders en zusters waar jullie ook zijn vrede en zegeningen zijn met jullie.

Moge ALLAH swt diegene die overleden zijn door deze coronavirus hun boeken in de hoogste rangen plaatsen en moge zij geaccepteerd worden als martelaren. Moge ALLAH swt hen barmhartig zijn en hen allemaal vergeven.

Ik vraag ALLAH de SUBLIEME, de HEER  van de verheven troon om deze test snel te doen opnemen en ons te beschermen. O barmhartige der barmhartigen, o HEER  der werelden accepteer mijn smeekbede. (amien)

Beste broeders en zusters, ik kreeg een vraag van een geëerde zus over het oordeel van iemand die de intentie had om dit jaar op bedevaart te gaan en door de huidige situatie niet kan gaan en dat  geld uitgeeft  aan de behoeftigen.

 Ik zal haar met de wil van ALLAH swt antwoorden met hetgeen “Abou Haamid al ghazaali”   in zijn boek “ihyaa ouloum a din” schreef over “al ghourour”.

Al ghourour betektent in dit geval niet “hoogmoedigheid” of “zelfingenomenheid” maar de betekenis is onwetendheid en misleiding. Want hetgeen je misleid is ofwel de duivel, je ego of je onwetendheid. De onwetende is diegene die meestal  misleidt wordt.

De geleerde “Abou Haamid al ghazaali”  schreef in zijn boek over volkeren die hun bezittingen besteden aan de bedevaart en gaf een voorbeeld  over iemand die een beetje geld heeft dat niet genoeg is  zijn ouders te onderhouden en om op bedevaart te gaan en toch de prioriteit geeft om op bedevaart te gaan. De geleerde zij dat deze daad  tot onwetendheid behoort omdat de persoon in kwestie voorrang heeft gegeven aan de bedevaart boven het zorg dragen voor zijn ouders terwijl het  zorgen voor  de ouders verplicht is, en belangrijker dan de verplichting van de bedevaart.  M.a.w. door onwetendheid heeft deze persoon de foute keuze gemaakt.

Dan informeerde de geleerde over de uitspraken van  Ibn mas’oud (moge ALLAH swt tevreden zijn met hem) waarop hij zij: In de einde der tijden zal de bedevaart vermeerderd worden zonder reden, de reis zal gemakkelijk zijn en ALLAH swt zal de mensen hun voorzieningen verruimen. Dat wil zeggen dat heel veel mensen de nodige middelen hebben om gemakkelijk en geregeld de bedevaart te verrichten.

Ibn Mas’oud zei dat zij enkel vermoeidheid overhouden aan deze bedevaart omdat, zij lange afstanden afleggen om op bedevaart te gaan  terwijl zij hun  behoeftige buur niet eens bezoeken.

Nadien informeerde hij in zijn boek over de geleerde  Bishr al Haafi , hij behoorde tot diegene die afstand hadden genomen van dit wereldse leven en een geleerde die op een eervolle manier afscheid nam van deze wereld.

Hij had een duidelijke inzicht in de jurisprudentie van de bedevaart:

Abou nasr Tamar vertelde dat een man naar Bishr Al Hafi kwam om hem naar het oordeel te vragen over de bedevaart en om afscheid te nemen van de geleerde voor zijn vertrek.

De man in kwestie wou de bedevaart verrichten en zei “ik wens de bedevaart te verrichten” wat kan je mij aanraden, de geleerde Bishr Al Haafi vroeg, hoeveel heb je om te kunnen uitgeven? De man zei ik heb 2000 dirham, de geleerde vroeg daarop, “wees eerlijk met mij,  wat is uw intentie voor deze bedevaart: afstand nemen van het wereldse leven, wens je er naartoe te gaan omdat je de heilige moskee mist of omdat je de tevredenheid van ALLAH swt wil? Waarop de man antwoordde ik wens de bedevaart te verrichten voor de tevredenheid van ALLAH swt.

De geleerde vroeg daarop, als je weet dat je dezelfde tevredenheid van ALLAH swt zal kunnen krijgen door  thuis te blijven en je 2000 dirham te verdelen onder 10 behoeftigen zou je dat dan doen.

De man antwoordde bevestigend, dat hij dat zou doen.

Toen zei de geleerde ga en verdeel het onder: diegene die arm is, diegene die schulden heeft, onder iemand die veel kinderen heeft en iemand die voor weeskinderen zorgt. Ga en weet dat als je iemand blij en gelukkig kan maken door hem of haar uit zijn moeilijke situatie te helpen dat het beter is bij ALLAH swt dan dat je 100 keer de bedevaart verricht na de verplichte bedevaart. Ga en verdeel het zoals ik het je heb opgedragen en indien je het niet doet informeer mij dan over wat je hart juist verlangt door de bedevaart te verrichten.

De man antwoordde, O Abou Nasr het verlangen naar de reis om op bedevaart te gaan is te sterk.

De geleerde antwoordde daarop lachend, als de bezittingen niet op een zuivere manier verdiend worden,  is het ook niet mogelijk  om hiermee de juiste daden te verrichten en weet dat  ALLAH swt enkel de daden aanvaard van de godsvrezenden.

De man in kwestie kende de islamitische regels niet in de prioriteiten van de daden in tijden van moeilijkheden, hongersnood en in tijden waar solidariteit nodig is.

Nu keer ik terug tot de zuster die de vraag stelde over de verplichte bedevaart en niet de optionele bedevaart, ik zeg en hulp zoekend bij ALLAH en ik geef hierin geen fatwa maar ik gebruik hier mijn inzicht baserend op uitspraken van bepaalde geleerden waarvan ik de namen niet vermeld.

Na duidelijke studie en analyse heeft één van de geleerden het volgende gezegd:

De bedevaart is verplicht voor diegenen die de middelen hebben in de normale situatie en niet in de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden de dag van vandaag (door de coronacrisis). Het is niet mogelijk om er naartoe te gaan.

In normale situatie zou iemand zelfs zijn geld moeten nemen en deze uitgeven aan iemand die behoeftig is waarvan zijn leven afhangt van dat geld. M.a.w. het geld dat de behoeftige krijgt op dat moment is levensnoodzakelijk voor hem of haar. Men geeft hieraan de prioriteit boven de bedevaart.

In deze uitzonderlijke situatie weet iemand niet of hij of zij de komende jaar nog zou kunnen halen d.w.z. men weet niet of men tot volgend jaar gaat leven misschien kan men getroffen worden door de ziekte en misschien wordt men gered.

 

 

In dit geval zou men zichzelf de vraag kunnen stellen,  zou het niet beter zijn om het geld uit te geven aan de behoeftigen, waarmee men ALLAH swt zal ontmoeten en de daad “vb uitgave van 7000 euro” zal terugvinden in de boek van de daden?  Het zou ongetwijfeld beter zijn  dan het opzij te leggen,  wachtend op een volgende opportuniteit om toch op bedevaart te kunnen gaan. Zo zou men het kunnen bekijken.

Dit is enkel mijn inzicht. Indien het correct is dan is het dankzij ALLAH swt en indien ik verkeerd ben dan is het door mijn nafs en de duivel.

Moge ALLAH swt jullie allen beschermen en moge ALLAH swt deze test snel doen opnemen en vrede en zegeningen zijn met jullie.