MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 27 maart 2020 (CORONA PERIODE)


Vrijdagpreek 27/03/2020 -Islamitische standpunt omtrent de coronacrisis en maatregelen.

In de naam van ALLAH de meest barmhartige de genadevolle Alle lof zij ALLAH de heer der werelden, en vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed , zijn familieleden en al zijn vrienden.
Beste broeders en zusters vrede en zegeningen van ALLAH zij met jullie.
Moge ALLAH swt alle zieken doen genezen, en mogen wij behoren tot diegene die de juiste boodschaphoren en deze op de beste en juiste manier volgen.
Moge ALLAH swt jullie bijstaan in deze moeilijke periode door jullie strikt te houden aan de maatregelen en door de raad te volgen van de artsen en specialisten, diegene die ons hebben geadviseerd om binnen te blijven.
De geleerde Tajdid Souqi zij: als twee dokters overeenkomen dat iemand besmet is met een gevaarlijke en besmettelijke ziekte, dan zou deze persoon in afzondering moeten worden gehouden totdat hij geneest.
Vermits het in de huidige situatie moeilijk is om een onderscheid te maken tussen wie besmet is en wie niet is het daarom belangrijk voor ons om binnen in onze huizen te blijven en niet samen te komen met andere mensen totdat ALLAH swt deze virus en ziekte van ons opneemt.
Enkele belangrijke uitspraken van bekende geleerden over epidemieën :
Shams a Dien Al Manbaji. één van de geleerden van het einde van de 8ste eeuw heeft het sterk afgekeurd dat mensen op een bepaald tijdstip allemaal bijeenkomen om samen een smeekbede te verrichten in tijden van een epidemie. Hij vertelde over een epidemie dat één van de islamitische landen toen trof en zij dat de mensen toen allemaal op een zelfde tijdstip bijeenkwamen om de smeekbede te verrichten tegen de epidemie op het moment dat het aantal besmettingen aan het dalen was. Na de bijeenkomst steeg het aantal getroffen personen. Het is dus afgeraden om bijeen te komen in tijden van epidemieën om te vermijden dat de ziekte zich snel verspreidt.
Ibn hajar al asqalani moge ALLAH swt hem barmhartig zijn had een boek geschreven met als titel “bibadri l ma3oun fie fadli ta3oun” . Hij schetst in zijn boek de situatie van een epidemie , weet ook dat hij hierdoor 3 dochters heeft verloren (door de epidemie).
Hij zei, er was een pest in Qairo deze pest is dodelijker dan de coronavirus van vandaag maar wat de ziektes wel met elkaar gemeen hebben is dat zij zeer snel verspreiden van de ene persoon naar de andere.

In zijn boek vermelde hij dat de mensen rond het jaar “833 hijria” getroffen waren gedurende 3 dagen nadien gingen zij naar buiten in de woestijn om smeekbedes en gebeden te verrichten tegen de ziekte.
Deze bijeenkomst leidde tot grote schade omdat hierdoor het epidemie zich snel verspreidde. Voor de bijeenkomst telde men ongeveer een 40-tal doden per dag. Na ongeveer één maand nadat de mensen bijeenkwamen in de woestijn, steeg het aantal doden naar 1000 per dag en nadien bleef het maar stijgen.
Wat wij hieruit kunnen leren is dat wij vandaag in onze huizen moeten blijven en de regels sterk moeten respecteren zodat de ziekte zich niet verspreidt en indien wij besmet zijn niet de reden zijn voor de dood van anderen.
De imam verteld verder:
Ik was als student in een van de bijeenkomsten van “dr Mustafa ibn Hamza” in de Universiteit
“Mohammed Al Aoual” 20 jaar geleden en het onderwerp ging over de algemene regels omtrent moord en doodslag.
Hij gaf als voorbeeld de slachtoffers die overlijden tijdens een verkeersongeval door een te hoge snelheid van de bestuurder.
Hij zij dat de bestuurder zich schuldig maakt aan opzettelijke doodslag doordat hij de snelheidsregels niet respecteert.
Terug naar Ibn hajar al asqalani hij gaf enkele voordelen van de epidemie:
1) het vermindert de hoop op een lang leven, dat houdt niet in dat men wanhopig moet worden maar men beseft dat de dood op elk moment iemand kan treffen en dat wij op ieder moment kunnen terugkeren naar ALLAH SWT.
2) het verbetert de daden, men ziet in deze tijden dat de mensen hun daden verbeteren door hulpvaardigheid, solidariteit en ook ziet men een verbetering in hun aanbidding.
3) Men wordt wakker worden van achteloosheid (men schenkt meer aandacht aan het geloof), vele mensen kijken nu anders tegenover het leven door de huidige crisis en proberen hun band met ALLAH swt te verbeteren.
4) Men bereidt zich beter voor op het hiernamaals door aanbidding en goede daden.
Moge ALLAH swt ons van nut zijn door deze woorden en moge ALLAH SWT jullie onder zijn bescherming nemen en vrede zij met jullie.