MOSKEE ALRIDAA

BEKEERLINGEN

WAAR ZIJN DE MOSLIMBEKEERLINGEN GEBLEVEN?


Zijn ze gaan verhuizen? Hebben ze het te druk? Komen ze niet of mogen ze niet meer op straat komen? Hebben ze hun kap over de haag gegooid zoals dat heet in goed Nederlands of zijn ze misschien verdwaald geraakt in deze wel heel turbulente wereld.Zijn ze misschien verlegen om uit te komen voor hun godsdienst ik weet het echt niet.

Neem van mij aan dat er heel wat moslimbekeerlingen in Belgie rondlopen . Ik heb er in mijn 30 jarige “moslimcarrière” heel wat weten bekeren, doch ik kom er dagelijks bijna geen tegen.

Ga met mij mee naar eender welke moskee en zoek met een vergrootglas naar hen die eveneens de islam  als hun godsdienst aanvaardt hebben.Je gaat praktisch nul komma nul personen aantreffen., eigenaardig toch hé.

Nu zijn er een een paar uitschieters waarvan we wel weten dat ze bekeerd zijn en ondertussen al hoge toppen zijn gaan scheren in de islam en door het leven gaan als islamgeleerde, maar die lopen ook niet zo dik hoor.

Hier en daar zijn er verenigingen die opkomen voor de nieuwe moslims en die houden regelmatige bijeenkomsten . Hierover is niets te zeggen integendeel men moet dit aanmoedigen doch na een zekere tijd haken sommigen af en verdwijnen in het niets foetsie, weg .Ik vermoed omdat er een zekere monotonie heerst en de leiding dringend aan vervanging toe is.

Jaren geleden (1999) waren  we begonnen met een vereniging die tot doel had de Nederlandstalige moslim (waaronder ook de bekeerling) een platform te geven om zij of haar godsdienst beter te kunnen leren begrijpen. Nu anno 2019 (dus 20 jaar later aub) staan we nog even ver , de meeste nederlandstaligen kennen nog altijd geen arabisch, en kennen hun religie maar half zijn botten om het op zijn Aantwaarps te zeggen.Diezelfde bekeerlingen kunnen nu al kinderen hebben tussen de 15 en 20 jaar oud die notabene ook geen sikkepit Arabisch kennen en misschien nog minder van hun godsdienst.

En de moskeeën gaan braaf verder de preek,de lessen en de voordrachten in het Arabisch,Berbers of Turks te geven.

Het toppunt van al is dat deze broeders of zusters zelf arabisch gaan studeren maar in een kader waarin de lessen en uitleg in het Berbers worden gegeven, zeg nou zelf waar trekt dit op.

Intussen blijven de nederlanstaligen weg uit de moskee want zoals meestal gefluisterd  maar niet luidop mag gezegd worden”... we er toch niks van verstaan aangezien er geen nederlandse vertaling bij gegeven wordt...”. Weer straf hé en zeker straf dat meeste imams geen sikkepit nederlands en nog minder van de geplogenheden van dit land kennen.

Ik was per toeval op een panelgesprek terechtgekomen ingericht om de Antwerpse imams(er waren er enkel Marokkaanse want de Turken vinden dat beneden hunne stand denk ik) tekst en uitleg te geven over sommige vigerende wetgevingen en gebruiken. Awel die gespreksleider(die wel Nederlands kent ) moest alles in het Arabisch doen. Van de 20 imams kon niemand nederlands. Straf hé.

Altijd hetzelfde liedje als men ouder wordt...”Weet je vroeger hé...” Wel vroeger was het inderdaad beter tussen de Nederlandstalige moslims en bekeerlingen. Vroeger was er een soort broederliefde sterk aanwezig die de lijm was die iedereen aan iedereen plakte. Er werden maandelijks kleine voordrachten gegeven met nadien een beetje eten en drinken, echt tof er werd gebeden er werd gelachen er werd tekst en uitleg gegeven over geloofspunten kortom we zaten als broeders en zusters samen.Me dunkt was dat het belangrijkste was, wat er gezegd werd kwam op de tweede plaats,het samen zijn om Allah en zij Profeet te gedenken primeerde.

Maar tegenwoordig hoor je daar niks meer van alles verloopt via de sociale media en men denk ook de broederlijkheid langs deze weg te laten verlopen, stop daarmee ,Facebook is een werktuig van Sjeitan zo ook alle andere sociale media.

Ik kan me nog herinneren uit een pre-Koepel tijdperk waarin we regelmatige lessen kregen van mensen die het nederlands machtig waren doch die eveneens van  allochtone afkomst waren (sjapoo gasten). Ook hielden we regelmatig Iftar in een moskee of bij iemand thuis of op een ter beschikking gestelde lokatie , Menslief waar is dat allemaal naartoe?

Nee ,nu is alles meer prestatiegericht en telt menselijke warmte niet meer mee is het niet meer belangrijk nog iets Fie Sabieli -lah te doen of te geven.

Deze verhandeling is een oproep aan allen die deze tijd hebben mogen meemaken , jullie adressen en telefoonnummers zijn vergeten en verdwenen, maar jullie geest en betrokkenheid uit die tijd zweeft nog altijd rond.

Er breekt een nieuw tijdperk aan waarbij de moslims meer en meer bij elkaar gaan moeten komen zoals vroeger , toen was er geen onderscheid tussen Marrokaanse,Turkse of Belgische broeders, toe was er weinig haat en afgunst en toen was de Taqwa (bewust zijn) van Allah nog groot.

Ik zie in de moskee veel nieuwe en jonge gezichten en enkele bekeerlingen die een beetje verloren lopen in deze massa jong geweld.Niettegestaande de nederlandstalige preek blijft alles maar aanmodderen zoals in de “doorsnee” moskee. Juma , de 5 dagelijkse gebeden en de weekend koranschool .Safie gedaan daar stopt het.

Man man je houdt het niet voor mogelijk dat zo een potentieel aan mogelijkheden wordt opgeofferd .De mogelijkheid die Allah en zijn Profeet (SWS) ons gegeven hebben in de vorm van samenkomsten om Allah te gedenken.Je hasanat die je hierbij kan verdienen is onmetelijk. Waarom niet terug zoiets organiseren?  Ik sta open voor suggesties en gedachten en neem van me aan binnen de kortste keren zijn we terug op op volle kracht aan het draaien.

Zo kunnen we terug een (h)echte Umma ontwikkelen die voor niets terugdeinst omdat we weten dat Allah(SWT) ons steunt en helpt.

 

Subhana rabbika rabil ‘izzati ‘ama yasifoon, Wa salamun ‘alal mursaleen wal hamdullilah rabbil ‘alameen. Bi hurmati Muhammadil Mustafa wa bil suratil Fatiha.

 

Borgerhout. 29 november 2019