MOSKEE ALRIDAA

BERICHTEN

MOSKEEBEZOEK VZW VAGGA


Op donderdag 4  april werden we vereerd met het bezoek van een afvaardiging van vzw VAGGA.Een zevental personen tekende present voor een rondleiding .

Om een beeld te krijgen wie deze mensen zijn ben ik op zoek gegaan en heb een deeltje  van hun website gekopieerd (compleet met hyperlinks naar hun site en al)en zo kwam ik al één en ander te weten.

.....

..VAGGA biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en aan hun omgeving. ‘Ambulant’ betekent dat men enkel, na afspraak, op consultatie kan komen, maar niet bij ons kan verblijven. VAGGA heeft ook een gespecialiseerde werking voor verslavingszorg en verslavingspreventie, en voor personen die door justitie verwezen werden voor behandeling (forensische zorg).

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende blijkt.

Wij werken bij voorkeur op verwijzing, wat betekent dat mensen op aanraden van een andere hulpverlener (zoals de huisarts, CAW medewerker,…) contact met ons opneemt. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen.

....

Tot zover een uittreksel uit het welkomstwoord op hun website

De bezoekers waren vooral geinteresseerd in onze verankering in de buurt en hoe zij daar in de toekomst zouden kunnen op inspelen.

Dit bleek niet alleen hun interesse op te wekken ook over de rites en geplogenheden van de islam in de moskee kwamen vele vragen los die een beter beeld kunnen ophangen over de "onbekende buur "namelijk de moslim.Tot ieders tevredenheid werd uitgebreid ingegaan op deze vragen en werd afdoend geantwoord.

Het bezoek werd omstreeks het middaguur afgesloten met een tas thee en een Marokkaans koekje aangeboden door de moskee.

In alle vriendschap werd afscheid genomen met de bede of ze nogmaals contact mochten opnemen ,zij het dan om hun werking te komen bverduidelijken op een raad van Bestuur.

 

Klik op de foto om de fotoreportage te openen