MOSKEE ALRIDAA

BERICHTEN

BENEFIET 2017 RESULTAAT


Alhamdoelillah! Alhamdoelillah! Alhamdoelillah!

Met de wil van Allah hebben we maar liefst 180.473€ ingezameld! Moge Allah eenieder die op welke manier dan ook heeft bijgedragen doen behoren tot zij die het paradijs moeiteloos bereiken, amien!