MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

VRIJDAGPREEK 09 september2016


HET OFFERFEEST EN HET OFFEREN

 Salaam Aleykoum,

Assalatu was alaam ala rasulillah(SAW)

Audhubillah Minashajtani Arrajiem 

Bismillah Arrahmaan Arrahiem

In de laatste maand van het moslimjaar vieren moslims ‘Ied-al-adha’, het Offerfeest, dat ook wel ‘het grote feest’ of ‘feest van Ibrahim’ of ‘Schapenfeest’ wordt genoemd.

Met dit feest herdenkt men het grote offer dat van Ibrahim werd gevraagd, toen hij de opdracht kreeg het dierbaarste dat hij bezat, zijn enige zoon, te offeren. Het is een feest voor de hele moslim-gemeenschap, verspreid over de wereld

Na het feestgebed wordt het offerdier geslacht, soms door het hoofd van het gezin, maar dikwijls ook door iemand die wat meer ervaring heeft met ritueel slachten.

Het offeren van een dier zoals schaap, koe, geit of kameel is sterk aangeraden, het is een sunnah die door veel mensen verwaarloosd wordt.

Diegene die in staat is om te offeren  zou moeten offeren. Verder is het ook belangrijk van de juiste intentie te hebben. De intentie houdt in dat je offert voor ALLAH swt.

Het is een zeer geliefde daad bij ALLAH swt waardoor uw zondes vergeven worden.

Vele mensen offeren omdat het een onderdeel is van een culturele traditie of omdat zij hun kinderen hiermee willen blijmaken, dat is niet de bedoeling.  

Het is ook van belang om een goede keuze te maken in de aankoop van het dier dat je gaat offeren.

Probeer het beste te kiezen vrij van gebreken en het moet de juiste leeftijd bereikt hebben opdat het offer geldig zou zijn:

Schaap 6 maanden

koe 2 jaar

kameel 5 jaar

geit 1 jaar

Verder nog enkele raadgevingen volgens de overleveringen van onze geliefde Profeet (SAW)

-Als iemand tijdens de tien dagen van Dhoel-Hidjah de intentie heeft om een offer te slachten dan  zou hij dan niets van zijn haar of nagels moeten verwijderen tot het volbrengen van het offer.”

-Indien 2 gezinnen  van dezelfde familie in één huis wonen en ook één gemeenschappelijke keuken hebben, dan is één offer voldoende.

-Als ze ieder een eigen keuken gebruiken dan moet elk gezin apart offeren.

Moge ALLAH (swt) onze daden aanvaarden en het feest vrolijk en succesvol laten verlopen. (amien)  

Ik vraag Allah SWT om vergiffeninis indien ik iets fout gezegd zou hebben..(amien) 

Salaam Alaykoum wa Rahmatullahie wa Barrakatu