MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 24 juni 2016


Salaam Aleykoum

Audhubillah Minashajtani Arrajiem

Bismillah Arrahmaan Arrahiem

Ik dank eerst en vooral Allah SWT mij de kans te bieden deze tekst voor te lezen en zo een kleine hulp te zijn voor de niet arabisch-taligen

Ik dank het bestuur van deze moskee dit toe te staan  en dank  broeder Hicham voor de vertaling van de preek.

 

Het 1ste  onderwerp : de testen die Ieder van ons ondergaan.

    1. De testen waarbij we in deze wereld nog een tweede kans krijgen (een herexamen)

Wij kennen de  periode waarin vele gezinnen de examenperiodes van hun kinderen meemaken.

Deze verloopt niet altijd zonder stress of spanningen.  Sommigen offeren zeer veel op door vb nachten op te blijven, enz…

Allemaal wachten zij ongeduldig op de resultaten.  Diegenen die goed gewerkt hebben zullen goede resultaten hebben en diegene die slecht of weinig gewerkt hebben zullen slechte resultaten hebben. 

Zij die niet slagen, kunnen het jaar opnieuw doen en krijgen zo de kans zich te herpakken.

Weet beste moslim dat iedereen van ons tijdens zijn leven door een testperiode gaat.  Ons leven is één groot examen, één grote test.  Het verschil met de examens die men hier aflegt voor school is dat men nadien nog kansen heeft. 

    1. Deze waar geen tweede kans geboden wordt nl op de dag des oordeels

In tegenstelling tot de test  op de dag des oordeels, daar krijgt men geen kansen meer.  Men kan niet terugkomen naar de wereld om alles opnieuw te doen en zo een extra kans te krijgen.

Wij zouden nu onze kansen moeten grijpen terwijl wij nog leven. 

Tijdens ons leven is het werken voor het hiernamaals zonder beloond te worden en in het hiernamaals is het beloond worden zonder daar te moeten werken.

M.a.w. tijdens ons leven zijn wij aan het zaaien en op de dag des oordeels zullen wij oogsten wat wij gezaaid hebben.

Beste moslim bereid u voor op de test van het hiernamaals want iedere moment kan uw laatste zijn.

Zonder dat wij het beseffen kunnen wij op iedere moment ondervraagd worden over onze gebeden, vasten, en andere vormen van aanbiddingen.

Wees ervan bewust en werk ervoor , bereid u voor alsof dat iedere moment van uw leven het laatste moment van uw leven kan zijn.

Omar  ibn abdulaziez  RAA was een geliefde en rechtgeleide Khalief. Hij leed een bescheiden leven , verre van alle luxe ook al had hij de macht en de mogelijkheden om anders te leven. Hij had de test van het leven zeer goed begrepen.

 Hij had veel kinderen en telkens als hij thuiskwam werd hij begroet door hen. Op een dag kwam hij thuis en liepen ze weg. Dat verbaasde hem en toen hij aan zijn vrouw vroeg waarom antwoordde zij dat zij bonen met ajuin hadden gegeten en hem niet wilden storen met de geur. Dit toont aan dat zij eenvoudig aten.

Nadien riep hij zijn kinderen bijeen om hen ervan bewust te maken van het eenvoudige leven, en zei: o mijn kinderen zouden jullie voor een luxe leven kiezen met lekker eten, drinken, enz… waardoor ik misschien zal falen en hierdoor in de hel  kom of kiezen jullie voor het hiernamaals.

Desondanks alle mogelijkheden die hij had om een andere leven te leiden toch koos hij voor zich en zijn gezin hetgeen hen het meest van nut ging zijn op de dag des oordeels.

Toen hij op zijn sterfbed lag kwam iemand naar hem en vroeg om iemand aan te duiden die voor zijn kinderen zou zorgen. Hierop antwoordde hij dat hij hen aan ALLAH swt en zijn Profeet saw heeft overgelaten.  Zo sterk was hij in zijn gelooof en hij was zo bewust van het hiernamaals.

Moge ALLAH swt ons bijstaan in onze testen (amien)

 

2de onderwerp: De 10 laatste dagen van de maand ramadhaan

Beste broeders en zusters, het einde van de maand ramadhaan is helaas nabij.

Vanaf de zaterdag beginnen de 10 laatste dagen.  Onze Profeet Mohammed saw zonderde zich af in de moskee tijdens deze 10 laatste dagen van de maand ramadhaan . Dit wordt i’tikaaf genoemd.

Tijdens de laatste nachten valt “laylat ul qadr”  en het verrichten van aanbidding tijdens laylat ul qadr is beter dan 1000 maanden van aanbidding. Wat een zegening.

Voor diegene die tekortschoten tijdens de eerste 20 dagen van de maand ramadhaan is het een gouden kans om zich te herpakken tijdens deze 10 dagen. Verricht extra gebeden, let op uw gedrag, lees meer uit de Koraan, geef wat aan zakaat, help de anderen, enz….

M.a.w. haal alles uit de kast om zoveel mogelijk hasanaat te verdienen en om vergeven te worden voor de fouten die men in het verleden maakte.

 

Moge ALLAH swt ons bijstaan om standvastig te blijven op zijn pad.

Ik vraag Allah SWT om vergiffeninis indien ik iets fout gezegd zou hebben.

Ik vraag Allah SWT onze aanbidding  de laatse 10 dagen te vermeerderen en te aanvaarden.

Salaam Alaykoum wa Rahmatullahie wa Barrakatu