MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 3 juni 2016


VRIJDAGPREEK 03/06/2016 – RAMADAAN

 

Salaam Aleykoum

Audhubillah Minashajtani Arrajiem Bismillah Arrahmaan Arrahiem

Beste broeders en zusters de maand Ramadaan staat weer voor de deur en het is tijd om stil te staan bij de zegeningen die deze Heilige maand met zich meedraagt.

Eerst en vooral moeten we zeer blij te zijn voor de kans die ALLAH swt ons biedt om tijdens deze maand te mogen vasten en om zo onze tekortkomingen en fouten te kunnen herstellen.

Hoeveel bekenden zijn er ondertussen al overleden die dit jaar niet meer de kans krijgen om deze vastenmaand  mee te maken. Wees ALLAH swt hiervoor dankbaar en blij.

Het is een gezegende  en Heilige maand met volgende kenmerken :

  • de beloningen voor de verrichte goede daden worden vermeerderd.
  • Het is de 9de maand van de maankalender
  • de maand waarin de Heilige Kor’aan werd neergezonden
  • de maand waarin de Slag om Badr werd uitgevochten.
  • Tijdens deze maand worden de deuren van het Paradijs geopend en de deuren van de Hel gesloten.(De duivels worden vastgeketend en opgesloten gedurende de ganse maand.)

Iedere nacht worden heel wat mensen gered uit het hellevuur door ALLAH swt.

Men zegt ook dat de deuren van barmhartigheid geopend worden.

De beloning van het vasten is enkel bekend bij ALLAH swt.

De belangrijkste reden waarom wij vasten is om onze TAQWA(vroomheid) te vermeerderen (bewijs hiervoor ayat 183 van sourat al baqara)

“Yaa Ayyouha Alladina aamanou Qoutiba alaykoum a syaam kamaa koutiba ala alladhiena min kablikoum la3allakoum tattaqoun”

“O jullie die geloven het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die u voorafgingen was voorgeschreven opdat gij vroom zult zijn”

Beste broeders en zusters de beloningen en zegeningen tijdens deze prachtige maand zijn onbeschrijflijk. Verlies uw tijd niet aan onnodige zaken (besteedt niet teveel aandacht aan de maaltijd,  kijk niet onnodig tv ipv het tarawieh gebed uit te voeren, enz…)

Maak voor jezelf een programma op. Vb lees elke dag 2 hooofdstukken (hizb) uit de koraan zo heb je de hele koran uitgelezen aan het einde van de ramadaan. Volg lessen, woon lezingen bij,ga zieke mensen bezoeken,help arme mensen. Doe extra werk thuis voor uw gezin, geef veel aalmoezen (in navolging van Onze Gezegende Profeet die tijdens de Ramadaan extra vrijgevig was)enz….

Om aanvaard te worden moet onze vasten eveneens voldoen aan bepaalde  voorwaarden:

1 de intentie , (zeker uit te spreken na het morgenmaal)

2 zich onthouden van drank, voedsel en geslachtsgemeenschap van zonsopgang tot zonsondergang.

3 Men dient moslim te zijn

Volgende zaken maken het vasten ongeldig:

1 Opzettelijk eten, drinken of het hebben van geslachtsgemeenschap overdag.

2 Opzettelijk overgeven

3 menstruatie (ook al is het bijna zonsondergang)

Als boetedoening voor het opzettelijk ongeldig maken van het vasten zou men volgende zaken moeten doen (uiteraard niet wat menstruatie betreft):

  • Slaaf vrij kopen of 2 maanden opeenvolgend vasten of 60 armen voeden.
  • Bij menstruatie moeten de dagen nadien worden ingehaald voor de komende ramadanperiode.

Enkele aandachtspunten: Heb controle over uw tong, ogen en zorg er ook voor van niet kwaad te worden.

Als iets u stoort of zenuwachtig maakt zeg dan Allahumma innie saa’’im(saa’ima)

Ik vraag Allah SWT om vergiffeninis indien ik iets fout gezegd zou hebben.

Wij vragen  ALLAH SWT het ons gemakkelijk maken tijdens deze mooie maand.

Wij vragen ALLAH SWT ons geduld  en kalmte te geven om onze dagen  op een vruchtbare wijze door te brengen.  

(amien)

 

Bedankt voor uw aandacht en Salaam Alaykoum wa Rahmatullahie wa Barrakatu