MOSKEE ALRIDAA

BEKEERLINGEN

HELP ! IK BEN BEKEERD


MOSLIMBEKEERLINGEN OP ZOEK NAAR HUN IDENTITEIT

Deze verhandeling moet een gedragscode worden voor onze medeburgers die niet als moslim geboren zijn doch zich hebben bekeerd tot de islam.Wij lopen verloren in deze maatschappij en zoeken een klankbord voor zoveel vragen .

Ik ga proberen mij degelijk te documenteren om stuk voor stuk deze punten te kunnen behandelen.Dit documenteren zal bestaan uit gesprekken met andere moslims (zowel bekeerde al geboren ). 

  • Waarom bekeer je ?
  • Hoe reageert je familie?
  • Hoe reageren je kennissen en vrienden
  • Ik ben bekeerd en zit vol nieuwe moed hoe overbrengen
  • Wolfijzers en schietgeweren
  • Waar kun je terecht met levensvragen
  • Wat met de verschillende etnische groepen, wordt ik aanvaard
  • Waar heb je het meeste respons
  • Hoe reageren je kinderen uit vorige huwelijk(en)
  • Waar en welke (juiste)info vinden
  • Moet ik Arabisch leren?
  • Moet ik mij op de studie van al wat islam is werpen?
  • Ik raak mijn oude gewoontes niet kwijt
  • Mijn partner is moslim doch is onwetend wat nu
  • Welke verenigingen en hulpgroepen
  • Ik zit in een dip waar kan ik terecht