MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 29 januari 2016


De sporen van de zondes en ongehoorzaamheid tegenover ALLAH swt. 

 Het is een feit dat als iemand zondes pleegd, hij of zij deze zal aanvoelen tijdens zijn of haar leven. 

Diegene die zondes plegen voelen zich meestal depressief, gestresseerd, ongelukkig en hebben een benauwd gevoel.

Een andere spoor van zondes resulteert in natuurrampen en andere tegenslagen.

In de koran leest men:

“En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning, voorwaar er zal voor hem een benauwd leven zijn.

 En Wij zullen hem verzamelen op de Dag der Opstanding in blinde toestand.

Hij zal zeggen: “Mijn Heer waarom verzamelt u mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien?” Hij (Allah) zal zeggen: “Zo is het.

Onze Tekenen zijn tot jou gekomen, maar jij vergat ze en vandaag word jij vergeten.”

(Soerat Taa-Haa: 124-126)

In de koran leest men ook:

En het onheil dat jullie treft,  is door wat jullie handen begaan hebben. Maar Hij scheldt veel kwijt. [al-Shura, 30]  

En in een hadith qudsi zegt Allah in de bewoording van de Profeet:

“O Mijn dienaren, het zijn jullie daden die ik voor jullie optel, vervolgens voldoe ik jullie volgens hen. Dus wie het goede vindt, laat hem Allah prijzen, en wie iets anders vindt, laat hem niemand dan zichzelf verwijten.” [Muslim  

  Allah wenst van ons dat wij goede daden verrichten. Hij zegt hierover: 

Streeft naar vergeving van jullie Heer en naar een tuin zo breed als de hemelen en de aarde die klaargemaakt is voor de mutaqqien.

 Er is overgeleverd dat Musa (Mozes) 'alayhi salaam, samen met het volk Bani  Israel in de woestijn waren en met droogte te maken hadden.

Zij hieven  allemaal hun handen ten hemel en smeekte voor regen. Tot de verbazing van Musa ('alayhi salaam) en het volk Bani Israel, zagen ze dat de

 paar wolken die er waren verdwenen, de hitte kwam omlaag, en de droogte werd sterker.

Er werd aan Musa ('alayhi salaam) geopenbaard dat er een zondaar onder de volk van Bani Israel is en die Allah Subhana wa ta'ala voor meer dan 40 jaar

ongehoorzaam is. Dat was de reden dat ALLAH swt de regen niet deed neerdalen.

Musa (a.s) kreeg de opdracht om te vragen aan diegene die zich geroepen voelde van de groep te verlaten. 

Musa ('alayhi salaam) riep uit naar de gehele groep, "Er is een persoon onder ons die Allah Subhana wa ta'ala voor meer dan 40 jaar ongehoorzaam is ,

laat deze persoon zichzelf verwijderen van de groep want alleen dan zullen we gered worden van deze droogte."

De persoon in kwestie , wachtte, keek links en rechts, hoopte dat iemand anders naar voren zou stappen...

Maar niemand stapte naar voren. zweet liep van zijn voorhoofd en hij wist dat hij diegene was waarover Musa ('alayhi salaam) het had.

Hij dacht bij zichzelf, "Als ik bij de groep blijf zitten dan zullen we allemaal  vergaan van de dorst; Maar als ik naar voren stap dan zal ik vernederd zijn voor

eeuwig.

Hij vroeg ALLAH swt onopgemerkt om vergiffenis en deed smeekbedes.

Musa ('alayhi salaam) en de volk Bani Israel wachtte op het moment dat de zondaar naar voren zou stappen maar niemand bewoog.

Toch stapelden  de wolken zich op en er viel regen.Musa ('alayhi salaam) vroeg aan Allah Subhana wa ta'ala, "O Allah, je hebt ons  gezegend met regen

zonder dat de zondaar niet naar voren is gekomen."

Allah Subhana wa ta'ala antwoordde, "O Musa, het is door het berouw (At-Taubah) van deze persoon dat ik jullie heb gezegend met regen."

Musa ('alayhi salaam) wilde weten wie deze gezegende persoon was en vroeg ALLAH swt om de persoon te tonen.

Allah Subhana wa ta'ala antwoordde, "O Musa, ik heb zijn zonde voor 40 jaar verborgen gehouden, denk je dat ik hem na zijn berouw tentoon ga stellen?"

Iedere mens kan fouten maken maar men mag niet telkens bewust in grote zondes vallen want dit leidt naar een ongezegend leven vol problemen en tegenslagen..

De oplossing is om ervoor te zorgen van niet in zondes te vallen en vooral niet de grote zondes.

Vraag vergiffenis aan ALLAH swt en doe smeekbedes waarin je ALLAH swt smeekt om hulp en vergeving.

Wees ervan overtuigd dat ALLAH swt vergevensgezind is en berouwaanvaardend.