MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 1 januari 2016


Onderwerp: Liefde voor ALLAH swt en de profeet saw

In Sahih al-Boechari is een Hadith waarin staat dat een bedoeien de Profeet VZMH over het Uur vroeg. Hij zei:'' Het zal zeker komen. Wat heb je erop voorbereid?'' De man zei: ''O Boodschapper van Allah, ik heb niet veel voorbereid wat gebed en goede werken betreft, maar ik heb Allah en zijn Boodschapper lief".'' De Profeet VZMH zei: ''Je zult bij diegenen zijn die je liefhebt.'' De moslims hadden zich nog nooit zo verheugd voor dat  zij  deze hadith hoorden.

Hieruit kunnen wij concluderen dat als iemand van ALLAH swt en de Profeet VZMH houdt dat hij/zij met de Profeet saw zal zijn in het paradijs. Wat een mooie beloning.

Vandaag de dag zien wij dat veel moslims en vooral veel jongeren een grote liefde hebben voor sportsterren, acteurs , zangers en zangeressen, enz…

Zij weten helaas niet veel over de Profeet vrede zij met hem en over ALLAH swt.

De reden is omdat er weinig gelezen wordt over ALLAH swt en over de Profeet VZMH .

De oplossing is, leer  ALLAH swt en Mohammed saw kennen. Lees, doe onderzoek en probeer de aanbiddingen zo goed mogelijk te verrichten.

Verhaal:

De leider van de hypocrieten abdoullah ibn saloun, zei als wij in Medina aankomen dan zal de geëerde persoon de minderwaardige doen verdrijven.

Hiermee bedoelde hij dat hij de geëerde was en de Profeet VZMH  de minderwaardige.

De zoon van de hypocriet was een vriend van Profeet VZMH en hield enorm veel van hem.

Toen hij hoorde wat zijn vader zei stond hij aan de poorten van Medina en hield zijn eigen vader tegen totdat de Profeet VZMH hem de toestemming gaf om zijn vader erdoor te laten.

Aan de hand van dit verhaal kan men zien hoe groot de liefde voor de Profeet VZMH was bij de metgezellen 

2de deel van de preek gehoorzaamheid aan de ouders 

''Uw Heer heeft u bevolen om enkel HEM te aanbidden en goed te zijn  jegens de ouders. Indien één van hen bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden, zeg dan geen "oeff" tegen hen en snauw hen niet af, spreek juist tot hen en zeg een goed woord. Wees teder voor hen in erbarming. En zeg:
''Mijn Heer ontferm u over hen, net zoals zij mij hadden opgevoed toen ik jong was." (Surah 17 : Ayah 23-24)

Elke negatief gevoel dat je geeft aan je ouders kan al onder ongehoorzaamheid vallen.

Wees gehoorzaam aan je ouders. Al wat je doet voor hen wordt beloond. Maak tijd voor hen en ALLAH swt zal uw tijd zegenen. Heb je een bepaalde werk dat je moet doen of studeren en zij vragen jouw hulp, help hen eerst en ALLAH swt zal je helpen en zegenen.

 Kort samengevat:

LIEFDE VOOR ALLAH + LIEFDE VOOR MOHAMMED SAW + GEHOORZAAMHEID AAN DE OUDERS = SUCCES IN DEZE WERELD EN IN HET HIERNAMAALS