MOSKEE ALRIDAA

HADITH

HOOFDSTUK 3


Het geduld

Allah de Allerhoogste heeft zegt:

O jullie die geloven, wees geduldig. Wees verstandig , sluit de rijen en vrees Allah.Hopelijk zullien jullie welslagen.(Koran 3/200)

En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar verkondig het goede nieuws aan de geduldigen.(Koran 2/155)

 

Voorwaar het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal gegeven worden.(Koran 39/10)

Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar, dat behoort zeker tot de aanbevolen daden (Koran 42/43)

O jullie die geloven! Zoek hulp in het geduld en het gebed. Voorwaar Allah is met de geduldigen. (Koran 2/153)

En wij zullen jullie zeker beproeven, om te weten wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn.(Koran 47/31)

INLEIDING HFSTK 3 HADITH NR 027
HADITH NR 031 HADITH NR 032