MOSKEE ALRIDAA

VRIJDAGPREEK

Vrijdagpreek 23 juli 2021


DE DOOD

De dood is het einde van dit wereldse leven en de overgang naar het hiernamaals.

1 ALLAH swt zegt: Waar jullie ook zijn de dood zal jullie treffen ook al bevinden jullie zich in hoge forten.

2 ALLAH swt zegt ook: Iedere ziel zal de dood proeven

3 ALLAH SWT zegt ook: En de engel des doods die over jullie verantwoordelijk is zal jullie doen sterven en tot jullie heer zullen jullie terugkeren.

4 ALLAH swt : de dood waarvan jullie vluchten zal jullie treffen en jullie  zullen tot jullie heer terugkeren  ondervraagd worden over hetgeen jullie verrichtten.

Alles zal sterven de mens, de jinn, de engelen, dieren enz… enkel ALLAH swt

Het is duidelijk dat niemand op deze aarde blijft, daarom spoort ALLAH swt ons aan om ons hierop voor te bereiden door goede daden te verrichten en deze niet uit te stellen.

ALLAH swt informeert ons dat als iemand sterft hij of zij ALLAH swt uitstel vraagt om terug te keren naar dit wereldse leven om maar iets van goede daad te kunnen verrichten zoals sadaqa, of een extra gebed,enz… Maar dan zal het helaas te laat zijn.

 Ibnoe cOmar was gewoon het volgende te zeggen: “Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen.”

Beste moslim, het is niet gekend wanneer je zal sterven en ook niet waar.

ALLAH swt zegt en geen ziel weet wat het morgen zal bezitten en geen ziel weet waar het zal sterven.

Beste jongeren laat jullie niet vangen door jullie jonge leeftijd , weet dat de dood geen leeftijd kent. Verlies geen tijd in onnodige zaken maar benut je tijd door het opdoen van kennis, ALLAH swt aan te bidden en goede daden te verrichten.

Probeer altijd voorbereid te zijn op het moment dat ieder van ons onverwachts zal treffen en zorg ervoor dat je voldoende goede daden verricht om het PARADIJS te verdienen.

Weet dat als de ziel het lichaam verlaat dan gaat de ziel naar de barzagh en dat is een wereld tussen dit wereldse en het hiernamaals. Dat is een wereld waar alle zielen terechtkomen na hun overlijden. Op welke manier iemand maar ook begraven wordt zijn ziel komt in de barzagh terecht.

De mens wordt in zijn graf gelegd en iedereen neemt afscheid van hem en de overledene blijft alleen achter in zijn graf en dan roept ALLAH swt boven de 7 hemelen, o mijn dienaar : zij hebben u begraven en alleen achtergelaten en zij zijn naar hun huizen teruggekeerd en zelfs als zij bij jouw bleven dan waren dan konden zij jouw met niets helpen en er rest voor jouw enkel IK  en ik ben de levende die niet sterft.